Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1297 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

16 November 2011

Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu Sprečavanja


OBJAVA KONKURSA

Agencija Protiv Korupcije: Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu Sprečavanja

Naziv radnog mesta: Direktor departmana za Sprečavanje

Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: 10

Broj preporuke za radno mesto: MKK-013

Dužnosti i odgovornosti:

Pod nadzorom i odgovornoscu Direktora Agencije:

 • Rukovodi i nadzire rad šefova divizija,nadzire rad službenika i drugog pratećeg osoblja u ovom Departmanu u cilju efikasnog ostvarivanja pune odgovornosti koje su određene članom 15 ovog Rešenja,zakonom br.03/L-159 za Agenciju Protiv Korupcije, Zakonom br.03/L-151 za Izjavu, Poreklo i Kontrolu Imovine i Poklona Visokih Javnih Zvaničnika , Zakonom br.03/L-155 za izmenu i dopunu Zakona br.03/L-133 za Sprečavanje Sukoba Interesa tokom Vršenja Javne Funkcije kao i drugim vazećim zakonskim aktima.
 • Služi kao Savetnik Direktora Agencije u pitnjima oko kontrole i porekla imovine i poklona visokih javnih zvaničnika kao i sukoba interesa tokom vršenja javne funkcije;
 • Preduzima neophodne radnje u funkciji efikasnosti i razvoja departmana,
 • Vrši i druge poslove koje su mu date od strane Direktora u okviru njegovog mandata.

Uslovi učešća u zapošljavanju:

Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate iz APK

Procedure konkurisanja: Procedura je unutrašnja, samo za postojeće civilne službenike.

Kvalifikacija i ostale tražene sposobnosti:

 • Kandidat treba da je diplomirani pravnik ili ekonom
 • Tri (3) godine profesionalnog iskustva,preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
 • On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
 • Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
 • Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
 • Da je stalni stanovnik Kosova.
 • Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. .
 • Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
 • Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Primena principa rada:

U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova ali biće ponuđeni i drugi specifični principi.

Vremenski rok imenovanja:

Datum zatvaranja konkursa: 14.11.2011-28.11.2011

Prijava zahteva:

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgrapi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz shih Kosovskih zajednica

Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.

Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.