Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

978 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


06 July 2011

Në Ohër të Maqedonisë është mbajtur "Konferenca rajonale kundër korrupsionit"

Zyrtarë nga Agjencia kundër Korrupsionit, kanë marrë pjesë në Konferencën Rajonale Anti Korrupsion me temën: “Mekanizmat dhe Instrumentet Ligjore në nivel Kombëtar dhe Ndërkombëtar në Luftën Kundër Korrupsionit” Në Konferencë pjesemarrës kanë qenë përfaqësues të vendeve të rajonit (Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia, Spanja e Katalonija dhe nikoqirët).

Kthehu tek lajmet tjera