Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

886 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 February 2008

Lufta kundër korrupsionit është e suksesshme vetëm nëse do të ketë bashkëpunim ndërmjet të gjithë institucioneve

Kthehu tek lajmet tjera