Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

59926 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


21 March 2023

Përditësim ditor

- 828 zyrtarë, rreth 17.29 %, kanë dorëzuar deklarimin e pasurisë përmes platformës elektronike.

-1169 zyrtarë, rreth 24.41%, kanë filluar plotësimin e deklarimit të pasurisë.

Deklarimi i rregullt i pasurisë ka filluar me 1 mars dhe përfundon me 31 Mars.

Agjencia tashmë ka vënë në funksion deklarimin elektronik të pasurisë.

Ftojmë zyrtarët që obligohen me ligj, qe ta bëjnë sa më parë deklarimin e pasurisë!

Kthehu tek lajmet tjera