''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

54778 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 April 2022

DREJTORI I AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT, YLL BULESHKAJ, KA THËNË SE KA DYSHIME SE NË TË GJITHA INSTITUCIONET KA NGAPAK SHKELJE LIGJORE. KA THËNË SE SHKELJE KA NË TË GJITHA NIVELET E PUSHTETIT PËRFSHIRË NIVELIN QENDROR, LOKAL DHE NË INSTITUCIONE TË PAVARURA.

Kthehu tek lajmet tjera