Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

54778 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 April 2022

DREJTORI I AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT, YLL BULESHKAJ, KA THËNË SE KA DYSHIME SE NË TË GJITHA INSTITUCIONET KA NGAPAK SHKELJE LIGJORE. KA THËNË SE SHKELJE KA NË TË GJITHA NIVELET E PUSHTETIT PËRFSHIRË NIVELIN QENDROR, LOKAL DHE NË INSTITUCIONE TË PAVARURA.

Kthehu tek lajmet tjera