''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

54768 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


24 March 2022

ZYRTARËT PUBLIK JANË TË OBLIGUAR TA DEKLAROJNË TËRË PASURINË E TYRE DUKE PËRFSHIRË PASURINË E LUAJTSHME DHE TË PALUAJTSHME, TË GJITHA TË HYRAT QË I KANË PASUR, MJETET MONETARE QË I KANË QOFTË NË BANKA DHE JASHTË BANKAVE, PRONAT E TYRE, TOKAT BANESAT, SHTËPITË, VETURAT DHE AKSIONET QË MUND T’I KENË NË BIZNESE TË NDRYSHME, 100 TË PASURISË SË TYRE, DUKE PËRFSHIRË EDHE PASURINË QË E KANË JASHTË VENDIT KA THËNË DREJTORI I AKK-SË, YLL BULESHKAJ.

Në tetë ditëshin e fundit të përfundimit të afatit për deklarimin e pasurisë, Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit (AKK), Yll Buleshkaj në intervistën në intervistën për Radio Televizionin Publik të Kosovë (RTK) ju bënë thirrje të gjithë zyrtarëve të lartë që janë përgjegjës për deklarimin e pasurisë që këtë ta bëjnë sa më shpejtë dhe sa më saktë.

Drejtori i AKK-së, Yll Buleshkaj: Zyrtarët publik janë të obliguar ta deklarojnë tërë pasurinë e tyre duke përfshirë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, të gjitha të hyrat që i kanë pasur, mjetet monetare që i kanë qoftë në banka dhe jashtë bankave, pronat e tyre, tokat banesat, shtëpitë, veturat dhe aksionet që mund t’i kenë në biznese të ndryshme, 100 të pasurisë së tyre, duke përfshirë edhe pasurinë që e kanë jashtë vendit”.

Drejtori i AKK-së, Yll Buleshkaj ka thënë që secila shkelje do të trajtohet në mënyrë adekuate ashtu siç e parasheh ligji, dhe të gjithë tani i dinë pasojat e mos-deklarimit të pasurisë është vetëm mos respektim i ligjit por është edhe mos-respektim i opinionit publik, në aspektin e transparencës së tyre për të hyrat që kanë gjeneruar.

https://www.facebook.com/100078646440789/videos/669830527399309

Kthehu tek lajmet tjera