Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

54706 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


25 January 2022

Drejtori i AKK-së, z. Yll Buleshkaj: Rekomandimet e Raportit të Transparency International do të shndërrohen në objektiva pune të Agjencisë kundër Korrupsionit

25 janar 2022, Prishtinë

Transparency International publikoi sot Indeksin e Perceptimit te Korrupsionit per vitin 2021

Yll Bulshkaj: Rekomandimet e Raportit të Transparency International do të shndërrohen në objektiva pune të Agjencisë kundër Korrupsionit

 

Me këtë rast Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit,  z. Yll Buleshkaj është zotuar se AKK do t’i trajtojë me seriozitet dhe përkushtim rekomandimet e dala nga raporti i Transparency International duke ngritur efikasitetin e veprimeve te AKK-së në parandalimin dhe luftimin e Korrupsionit ne Kosove të përqendruara në deklarimin e pasurisë parandalimin e konflikti te interesit dhe mbrojtën e sinjalizuesve. Rekomandimet e Raportit të Transparency International do të shndërrohen në objektiva pune të Agjencisë kundër Korrupsionit ka theksuar Drejtori i AKK-së,  z. Yll Buleshkaj

Kthehu tek lajmet tjera