''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

49325 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


29 March 2021

Agjencia kundër Korrupsionit publikon raportin vjetor të punës për vitin 2020

Nesër më 30  mars 2021, në ora 11.00 Agjencia kundër Korrupsionit organizon konferencë për media ku do të  prezantohet  raportin vjetor për vitin 2020.

Në konferencën e AKK-së do të prezantohen informata si në vijim:

·Procesi i deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik

·Procesi i hetimeve në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit

·Parandalimi dhe trajtimi i rasteve të konfliktit të interesit gjatë dhe pas ushtrimit të funksionit publik

·Parandalimi  të korrupsionit gjatë monitorimit të aktiviteteve në prokurimin publik;

·Zbatimi i ligjit dhe trajtimi i rasteve në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve dhe

·Dërgimi i kallëzimeve penale në prokuroritë kompetente, përcjellja e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore për shkeljet e dyshuara administrative;

 

Konferenca e Agjencisë  kundër Korrupsionit do të organizohet konform në sallën e konferencave të AKK-së, konform rekomandimeve  dhe masave të përgjithshme  të institucioneve përgjegjëse për  respektimin  e masave mbrojtëse nga pandemia COVID-19.

 
 

Kthehu tek lajmet tjera