Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

43433 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


12 December 2019

Ligjin për Sinjalizuesit: Sfidat e Zbatimit në Praktikë

09 dhjetor 2019

 

 Në panel të konferencës morri pjesë Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit z. Sahil Havolli,  përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Projekti PECK, shoqëria civile dhe institucione tjera relevante.

 

Java kundër korrupsion 09-13 dhjetor, përfshinë organizmin e  aktiviteteve të ndryshme që  trajton çështje që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, me fokus të veçantë Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, sundimin e ligjit, prokurimin publik, dhe  çështje që kanë të bëjnë me fenomenet e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë.

 

Kthehu tek lajmet tjera