''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

23195 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


29 June 2018

950 ZYRTARË DO T’I NËNSHTROHEN KONTROLLIT TË PLOTË TË PASURISË

Prishtinë, 29 qershor 2018 - Në ambientet e Agjencisë Kundër Korrupsionit sot është kryer tërheqja e shortit për zyrtarët e lartë publik që do t'i nënshtrohen kontrollit të plotë të pasurisë. Sipas shortit, formularët e 950  zyrtarëve do t'i nënshtrohen kontrollit të plotë të pasurisë nga ana e Agjencisë.

Kontrolli i plotë i pasurisë së deklaruar bëhet në përputhje me Ligji nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik, sipas dispozitave të të cilit, kontrollit të plotë i nënshtrohen 20% e zyrtarëve që janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre.

Tërheqja e shortit është bërë në prani dhe me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të mediave përmes një procesi të hapur dhe transparent. Procedura e nxjerrjes së listës për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik është zhvilluar duke përdorur dy vazo - në njërën vazo janë vendosur nëntë fleta të palosura të cilat janë tërhequr nga përfaqësuesit e mediave. Vetëm njëra fletëpalosje  ka pasur mbishkrimin, "Përzgjedhësi", kurse të tjerat kanë qenë të zbrazëta. Njëri nga gazetarët  tërhoqi fletëpalosjen me mbishkrimin "Përzgjedhësi"  dhe, sipas procedurës, tërhoqi një numër nga vazoja e dytë ku ishin po ashtu të vendosur numrat nga 1 deri në 9  fletëpalosje. Numri i përzgjedhur ishte 3 dhe për të arritur 20%-shin e listës totale ky numër është rritur progresivisht për 5 (pesë) deri në fund të listës (3, 8, 13, 18, 23, ...)

Përtej kësaj liste të dalë nga shorti publik, Agjencia ka mandat që të bëjë kontrollin e plotë të pasurisë edhe të 

zyrtarëve të tjerë që nuk janë përzgjedhur nga shorti. Agjencia këtë mund ta bëjë sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të publikut apo personave të tjerë të interesuar, në rastet kur ekzistojnë dyshime të bazuara në saktësinë dhe korrektësinë e deklarimeve.

Në linqet më poshtë mund të gjeni listën e plotë të zyrtarëve që janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre si dhe listën e zyrtarëve që do t'i nënshtrohen kontrollit të plotë të pasurisë së deklaruar.

Për të shkarkuar  Listën për kontroll të plotë të deklarimeve të pasurisë  kliko këtu

Për te shkarkuar Listën e deklarimeve të vitit 2018 kliko këtu

 

Kthehu tek lajmet tjera