Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1381 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


17 March 2017

Përditësim i statusit të procesit të deklarimit të pasurisë - 17 mars 2017

Në tre javët e para të afatit ligjor për deklarimin e pasurisë (periudha 1-17 mars), formularët e deklarimit në Agjencinë Kundër Korrupsionit i kanë  dorëzuar 925 nga gjithsejtë 4488 (20.6%) mbajtës të posteve të larta publike që janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre.

 

Deri në fund të afatit për deklarimin e pasurisë (31 mars) kanë mbetur edhe 14 ditë. Agjencia Kundër Korrupsionit i bënë thirrje të gjithë zyrtarëve të lartë që të dorëzojnë formularët e deklarimit të pasurisë në përputhje me afatet ligjore.  Agjencia është në dispozicion të të gjithë zyrtarëve në mënyrë që procesi i deklarimit të pasurisë të kryhet me sukses.

Kthehu tek lajmet tjera