Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1341 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


15 August 2016

Opinioni i Agjencise adresuar Komunes se Istogut

AKK-ja i rekomandon Komunës së Istogut anulimin e procedurave të prokurimit të tenderit "Furnizimi-Blerja e Automjetit Udhëtar-Kombi për shërbimin e Vakcinimit për nevoja të QKMF-së Istog (i përdorur)"

Për të shkarkuar opinionin kliko 

Ketu

Kthehu tek lajmet tjera