Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1329 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


20 June 2016

Opinion i Agjencisë drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës

Agjencia kundër korrupsionit përmes një Opinioni ka kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës anulimin e procedurave të tenderimit për tenderin "Asfaltimi i rrugës  Dol-Kusar-Goden, Gjakovë(faza e II-të)

 

Shkarko Opinionin

Kthehu tek lajmet tjera