Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1310 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


25 May 2016

Vendim i Agjencisë për zyrtarin Nebojsha Arsic

Vendim i Agjencisë për zyrtarin Nebojsha Arsic-Drejtor i Shërbimeve Publik në Komunën e Novobërdës

 

Linku për shakrkim

Kthehu tek lajmet tjera