Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1296 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


22 March 2016

AKK I rekomandon MASHT-it anulimin e një tenderi

Agjencia kundër Korrupsionit I kërkojë Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ndërmarrjen e të gjitha masave për evitimin e shkeljeve të evidentuara në lidhje me tenderin, - “Furnizim me ushqim për nxënës në qendra burimore dhe shkolla special”.

 

Për më shumë shkarkoni 

Opinionin si PDF

Kthehu tek lajmet tjera