Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1272 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


12 February 2016

AKK-ja i rekomandon KEK-ut anulimin e procedurave të prokurimit –Ndertimi i shtratit Sferik me kurorën e dhëmbëzuar në Makinën e kombinuar II

Agjencia kundër korrupsionit i ka kërkuar KEK-ut që të anulojë procedurat e prokurimit në rastin e Ndertimi i shtratit Sferik me kurorën e dhëmbëzuar në Makinën e kombinuar II

Për më shumë, 

shkarko Opinionin

Kthehu tek lajmet tjera