Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1269 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


09 February 2016

AKK I rekomandon MAP-it anulimin e tenderit për Ndërtimin e Ndërtesës së IKAP-it

Prishtinë, 09 shkurt 2016 - Agjencia kundër korrupsionit I ka kërkuar Ministrisë së Administratës Publike që të anulojë procedurat e prokurimit në rastin e Tenderit për Ndërtimin e Ndërtesës së IKAP-it.

 

Për më shumë, 

shkarko Opinionin

Kthehu tek lajmet tjera