Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1015 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


16 May 2012

UPZ nërpret procedurat e tenderit

Prishtinë 16 maj 2012 - Agjencia kundër korrupsionit ka mirëpritur vendimin e Universitetit Publik të Prizrenit për ndërprerjen e procedurave tenderuese të tenderit “Ndërtimi i objektit montazh për shërbime hoteliere për UPZ-në”.

Kjo erdhi si rezultat i një fryme bashkëpunuese dhe gatishmërisë së plotë që tregojë menaxhmenti i UPZ-së për të shqyrtuar së bashku me Agjencinë procedurat dhe kriteret e tenderit në përputhshmëri me Ligjin për Prokurimin Publik. Shkarko si pdf Opinionin e Agjencisë adresuar UPZ-së.

Poashtu Agjencia i ka dërguar një opinion edhe Zyrës së Auditorit Gjeneral që ti evitojë elementet favorizuese në tenderin “ Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave të Auditorit të Përgjigjithshëm. Shkarko si pdf opinionin e Agjencisë adresuar ZAGJ-it

Agjencia inkurjaonë Auditorin e Përgjithshëm që që ti merr masat e nevojëshme ashtu siq ka vepruar edhe UPZ-ja

Kthehu tek lajmet tjera