Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

476 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


21 June 2018

Zyrtari i AKK-së Milot Shala gjatë prezantimit në Forumin "Të Rinjtë të Bashkuar Kundër Korrupsionit”, në temën “Roli i Rinisë në Luftën Kundër Korrupsionit” e cila është organizuar nga Qendra për Studime te Avancuara “FIT” me të rinjtë e Shkollave nga