''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2984 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


22 January 2013

Vizita e studentëve te Venedikut në Agjencinë kundër Korrupsionit (19 Janar 2013)