''THIS PAGE IS ARCHIVED AND IS NO LONGER UPDATED. THE NEW OFFICIAL WEBSITE OF THE AGENCY FOR THE PREVENTION OF CORRUPTION IS www.apk-rks.net.
PLEASE CLICK HERE TO VISIT THE NEW PAGE.

54627 - Lajmi_i_plote | AKK

News

News


01 July 2021

AKK organizon hedhjen e shortit për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik

Go back to the other news