Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

197 - Deklarimi_i_pasuris | AKK

Deklarimi i pasurisë

Aktvendimet e gjykatave për mosdeklarimin e pasurisë