Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

179 - Vetedijesimi_kunder_korrupsionit | AKK

Vetëdijësimi kundër Korrupsionit

TV Spote


Fushata vetëdijesues për Deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik 2016

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Fushatë sensibilizuese e AKK & IKD për risitë e Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.