''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

949 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


08 October 2010

Takim pune mes Agjencise KundërKorrupsionit dhe Prokurorisë se shtetit në luftimin e korrupsionit

Në zyret e Agjencisë Kundër Korrupsionit ne bashkepunim me Prokurorinë e Shtetit është organizuar një takim i përbashket me qellim te shqyrtimit dhe indentifikimit të mundësive më të mira per bashkëpunim të sukseshem ne luftimin e korrupsionit.

Theks i veqantë I këtij takimi ishte mundësia e shkembimit te informacionit gjate procedurave hetimore si dhe pas percjelljes se rasteve nga AKK në prokurorite publike, me qëllim të hetimit sa me efikas te veprave penale me natyre korruptive.

Pjesemarres në këtë takim ishin zyrtarët e AKK , Kryeprokuror, prokurore nga prokurorite publike të qarqeve, komunale dhe Prokuroria e Shtetit

Ne fund të këtij takimi janë nxjerr disa rekomandime konkrete për permirësimin e bashkëpunimit dhe ngritjen e efikasitetit gjate hetimit te rasteve korruptive.

Kthehu tek lajmet tjera