''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

944 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


01 July 2010

Dogana e Kosovës dhe Agjencia kundër Korrupsionit dy institucionet më Transparente sipas Lëvizjes FOL

Hulumtim politikash: Matja e transparencës së institucioneve dhe ndërmarrjeve publike në Kosovë nga lëvizja FOL

Ky studim politikash fokusohet në punën e institucioneve publike dhe ndërmarrjeve publike në zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Zyrtare.

Në vijim paraqitet rangimi i të gjitha institucioneve dhe ndërmarrjeve publike, sipas të Indeksit të

Sipas Levizjes Fol dy Institucionet më transparente janë Dogana e Kosovës dhe Agjencia Kundër Korrupsionit

Transparencës Institucionale (ITI):

1.Dogana e Kosovës – 90, jo plotësisht e hapur;

2.Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit – 69, gjysmë e hapur;

3.Korporata Energjetike e Kosovës – 64, pjesërisht e hapur;

4.Ministria e Punëve të Jashtme – 62, pjesërisht e hapur;

5.Policia e Kosovës – 55.5, pjesërisht e hapur;

6.Kuvendi i Kosovës – 53, i mbyllur;

7.Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – 47, e mbyllur;;

8.Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës – 43, e mbyllur;;

9.Zyra e Kryeministrit – 41.5, e mbyllur;; dhe

10.Prokuroria e Shtetit – 3, e mbyllur.

Kthehu tek lajmet tjera