''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

939 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


01 June 2010

Zyrtarët e lartë publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë

Bazuar në nenin 6 paragrafi 2 të Ligjit me nr. 03/L-151 për Deklarim, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publikë, afati për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët e lartë publik ka përfunduar me datën 31 mars 2010.

Numri i zyrtarëve të lartë të cilët kanë pasur për obligim të deklarojnë pasurinë e tyre në vitin 2010 ka qenë 1560, nga numër i përgjithshëm i tyre 69 zyrtar të lartë publik nuk i janë përgjigjur këtij obligimi ligjor.

Në vijim bashkangjitur gjeni listën e zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë:

Shkarkoni listën në formatin PDF

Kthehu tek lajmet tjera