Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

937 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


01 June 2010

Zyrtarët e lartë publik që nuk e kanë plotësuar formularin konform Ligjit për DPKPDH

Në mesin e zyrtarëve të lartë publik të cilët e kanë deklaruar pasurinë janë edhe gjashtë (6) zyrtar, mirëpo nuk e kanë plotësuar formularin konform Ligjit për Deklarim, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë Publikë.

Këta zyrtar të lartë publik kanë për obligim që brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga marrja e njoftimit, të plotësojnë formularin për deklarim.

Në vijim bashkangjitur gjeni listën e zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e kanë plotësuar komplet formularin për deklarimin e pasurinë:

 

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

 

1. Naim Dedushaj Drejtor i Zyrës për Çështje Jorezidente

Dekalrimi i pasurisë në PDF

 

Ministria e Punëve të Brendshme

 

2. Bejtullah Destani Këshilltar Ambasada në Londër

Dekalrimi i pasurisë në PDF


3. Guner Ureya Këshilltar Ambasada në Turqi

Dekalrimi i pasurisë në PDF

 

4. Arrita Gjakova Konsull në Suedi

Dekalrimi i pasurisë në PDF

Kthehu tek lajmet tjera