Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

934 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


13 April 2010

Procesi i deklarimit të pasurise së zyrtarëve të lartë

Ne foto pasqyrohet procesi i dorëzimit te formularëve nga ana e zyrtareve te larte ne lokalet e Agjencise Kunder Korrupsioni.

Kthehu tek lajmet tjera