''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

930 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 February 2010

AGJENCIA KOSOVARE KUNDERKORRUPSIONIT DHE DOGANA E KOSOVËS NËNSHKRUAN MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Në Drejtorinë e Doganës u bë nënshkrimi i memorandum bashkëpunimi në mes të Agjensionit kundër korrupsionit. dhe Doganës së Kosovës.

Sipas këtij memorandumi palët do t'i ofrojnë njëra tjetrës informata për çështjet qe janë me interes te dyanshme ne fushën e parandalimit, hetimit dhe ndalimit te dukurive korruptive dhe veprave penale; do të shkëmbejnë informacione; të bashkëpunojnë plotësisht në zbatimin e Ligjit Kundër Korrupsionit.

Gjithashtu palët nënshkruese të këtij Memorandumi pajtohen që të zgjerojnë fushën e bashkëpunimit në luftimin e korrupsionit edhe përmes formave të tjera si:

  • Trajnimet e përbashkëta;
  • Pjesëmarrja në Seminare të përbashkëta;
  • Bashkëpunim në sferën e hetimeve penale apo administrative të natyrës përkatëse.

Ky është memorandumi i pestë i nënshkruar nga Agjencia Kosovare Kundërkorrupsionit pas memorandumeve për bashkëpunim me Prokurorinë e Euleksit , Qendrën Inteligjente Financiare të Kosovës, Doganat e Kosovës dhe Ombudspersonin dhe Komisionin e Pavarur Prokurorial dhe Gjyqesor.

Kthehu tek lajmet tjera