Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

878 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


07 December 2007

AKK tërheqë vërejtjen për konfliktin e interesit

Agjensioni Kosovarë kundër Korrupsionit kërkojë sot nga Ilir Tolaj sekretar I përhershëm I Ministrisë së Shëndetësi, që të fillojë shkarkimin e z. Nexhat Kondirroli nga detyra e Ekspertit në Divizionin e Farmacisë në kuadër të kësaj Ministrie. Kjo si rezultat që z. Kondirolli është pronar I kompanisë farmaceutike “:Kondirolli”; dhe në të njëjtën kohë është I punësuar si shërbyes civil në pozitën e lartë përmendur. Duke u bazuar në nenin 26.1 të Ligjit Kundër Korrupsionit ushtrimi I këtyre dy funksioneve paraqet konflikt të interesit.

Kërkesa zyrtare në PDF

Kthehu tek lajmet tjera