''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

356 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


10 November 2017

Konkurs për vizatimet më të mira me temë të korrupsionit

Në kuadër të manifestimeve të Ditës Ndërkombëtare të Korrupsionit, Zyra e UNDP-së në Kosovë ka shpallë një garë të hapur për vizatimet më të mira me tematike nga lufta kundër korrupsionit - “Korrupsioni ne sytë tuaj”.

Kush mund të aplikojë : Nxënësit e klasave nga VI deri XII

Çmimet : iPad për 12 vizatimet më të mira

Afati i dorëzimit të punimeve : 25  nëntor, 2017

 

Teknika e vizatimeve

Nxënësit duhet të dorëzojnë vizatimet e tyre, në çfarëdo teknike, përfshirë: laps, ngjyra, temper, ngjyra të ujit, etj., si dhe të kenë temë origjinale. Ndërkaq, nuk do të pranohen “vizatime” që krijohen përmes programeve softuerike. Gjithashtu, nuk do të pranohen vizatimet që konsiderohen jo-origjinale ose që paraqiten si kopje të ndonjë vizatimi të mëparshëm.

 

Dorëzimi:

Vizatimi duhet të dorëzohet sipas kushteve më poshtë:

  • • Të jetë origjinal;

  • • Në cilëndo teknikë të përshkruar më sipër;

  • • Formati: A4;

  • • Të dorëzohet me postë në adresën: Rruga Zagrebi, Nr. 58, 10000Prishtinë, Kosovë

 

Vërejtje:

Duet ta kini parasysh se posta merr disa ditë për të arritur. Është në përgjegjësi të konkurruesit që vizatimi të arrijë në adresën e lartpërmendur deri më 25 nëntor. Vizatimet që arrijnë pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Përveç vizatimit, konkurruesi duhet të përfshijë edhe këto të dhëna: Emrin dhe Mbiemri, Komuna, Mosha, Klasa dhe Shkolla.

Vlerësimi

Vizatimet do të vlerësohen nga një komision veçantë i përbërë nga profesionistë nga fusha e artit, përfaqësuesit të zyrës së UNDP-së në Kosovë, dhe zyrtarë nga Agjencia e Kosovës Anti-Korrupsion. Pas përfundimit të afatit, Komisioni do të vlerësojë vizatimet e dorëzuara për të përzgjedhur pastaj 12 më të mirat.

Ndarja e shpërblimeve

Ceremonia e ndarjes së shpërblimeve do të mbahet në javën e parë të dhjetorit, në zyrat e Agjencisë Kundër Korrupsionit. 12 vizatimet më të mira do të shfaqen në kalendarin e Vitit 2018.

Kthehu tek lajmet tjera