Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1383 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


27 March 2017

Rikujtim: Java e fundit për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët e lartë

Në ditët e kaluara të afatit ligjor për deklarimin e pasurisë (periudha 1-24 mars), formularët e deklarimit në Agjencinë Kundër Korrupsionit i kanë  dorëzuar 1994 nga gjithsejtë 4488 (44.4%) mbajtës të posteve të larta publike që janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre.

Deri në fund të afatit për deklarimin e pasurisë (31 mars) kanë mbetur edhe 4 ditë.

Agjencia Kundër Korrupsionit i bënë thirrje të gjithë zyrtarëve të lartë që të dorëzojnë formularët e deklarimit të pasurisë në përputhje me afatet ligjore. Agjencia është në dispozicion të të gjithë zyrtarëve në mënyrë që procesi i deklarimit të pasurisë të kryhet me sukses.

Kthehu tek lajmet tjera