Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1347 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 September 2016

Opinioni i Agjencise adresuar Ministrisë së Drejtësisë

Kthehu tek lajmet tjera