Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1345 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


18 August 2016

Opinioni i Agjencise adresuar Universitetit Publik "Hasan Prishtina"

AKK-ja i rekomandon Universitetit Publik "Hasan Prishtina" anulimin e procedurave të prokurimit të tenderit "Furnizim me Pajisje laboratorike dhe Pajisje të tjera për nevoja të UP-së (LOT 1)"

Opinioni mund ta shkarkoni 

këtu

Kthehu tek lajmet tjera