''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1302 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


07 April 2016

Më shumë se 99% e zyrtarëve e deklaruan pasurinë

Prishtinë, 07 prill 2016 - Më shumë se 99  përqind e zyrtarëve të lartë public e kanë deklaruar pasurinë e tyre komfor  Ligjit për Deklarimin e pasurisë, duke përmbyllur kështu procesin një mujor të deklarimit të rregulltë vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë public.

Në listën e zyrtarëve të lartë public kanë figurar 4352 zyratër të obliguar që ta deklarojnë pasurinë dhe prej tyre  4319 zyrtarë e kanë deklaruar pasurinë që në përqindje të sakt I bije 99.24 %.

Prej numrit të përgjithshëm të atyre që kanë pasur për obligim ta deklarojn pasurionë  numri I përgjithshëm është 22 zyrtar. Prej këtij numri të përgjithshëm 11 zyrtar kanë dhënë arsyet e mos deklarimit, në ndërkohë që pa arsye  deklarimin nuk e kanë bërë poashtu 11 zyrtar.

Më poshtu mund të shkarkoni:

Tabela e procesit të deklarimit të pasurisë

Lista e zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë me arsye të ndryshme

 

Lista e zyrtareve qe nuk e kanë deklaruar pasurinë në afatin e rregullt 1-31 mars

Kthehu tek lajmet tjera