''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1049 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


14 January 2013

AKK kërkon nga komuna e Kamenicës evitimin e shkeljeve ligjore në procedurat e një tenderi

Agjencia kundër korrupsionit i ka adresuar një opinion Komunës së Kamenicës që si autoritet kontraktues ti ndërmerrni të gjitha masat e nevojshme për evitimin e shkeljeve të evidentuara në lidhje me tenderin Publik “Dhënia me Koncesion e Vend-Gjahishtes në Kamenicë”, në mënyrë që të respektohen dispozitat përkatëse të Ligjit për Prokurimin Publik, Ligjin për Gjuetinë, Ligjin për Procedurën Administrative si dhe Udhëzimin Administrativë për dhënie në menaxhimin të Vend-gjuetive të përbashkëta.

Agjencia si monitoruese e procedurave të Tenderëve Publik ka vërejtur disa shkelje ose mos respektim të sekt të kritereve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.

 

Më gjërësisht shkarkoni Opinionin si pdf

Kthehu tek lajmet tjera