Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2934 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


17 August 2009

Një delegacion nga Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive I Shqipërisë vizituan AKK-në