Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2925 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


22 May 2009

Pamje nga Punetoria dy ditore e perpilimit te Planit te veprimit Kunder korrupsionit qe u mbajt me 8 dhe 9 maj 2009 ne Strugë te Maqedonisë