Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2904 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Drejtori I AKK-së z Hasan Preteni dhe Drejtori I Departamentit të Parandalimit të Korrupsionit I AKK-së Jetullah Aliu në seminarin e organizuar nga Komisioni Shtetërorë Kundër Korrupsionit në Maqedoni