Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2792 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Drejtori I AKK-së z. Hasan Preteni së bashku me zyrtarët tjerë të këtij institucioni pritën një grup studentësh nga Venediku. Prishtinë, 9 janar 2009