Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2790 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Zyrtarët e Agjensionit Kosovar Kundër Korrupsionit me homologët e tyre nga Shqipëria. Në mes është Fatmire Alaska Drejtoresh e Inspektoratit të Përgjithshëm për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurise