Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2789 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Drejtori I AKK-së z Hasan Preteni dhe drejtori I departamentit të Parandalimit të Korrupsionit z Jetullah Aliu gjatë në një vizitë pune në Shkup të Maqedonisë.