Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2782 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Debati “Përpjekjet e përbashkëta për luftimin dhe parandalimin e Korrupsionit në Kosovë”; I cili u mbajt më 30 tetor 2008 në Suharekë.