Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1421 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

26 June 2013

Rezultatet Përfundimtare Të Kandidatëve Të Intervistuar Për Postin - Zyrtar I Lartë Për Parandalimin E Konfliktit Të Interesit Nr I Referencës Zyr1


Rezultatet përfundimtare të kandidatëve të intervistuar për postin - Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Konfliktit të interest me nr të referencës ZYR1. 

Kandidatët nga lista e ngushtë janë testuar më 28. 05.2013 dhe janë renditur sipas cilësive, të vlerësuar sipas kritereve të përzgjedhura dhe miratuar më 14 06 2013.

 

Shkarko listën