Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1420 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

19 June 2013

Rezultatet përfundimtare të kandidatëve të intervistuar për postin - Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik


Rezultatet përfundimtare të kandidatëve të intervistuar për postin - Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik

Kandidatët nga lista e ngushtë janë testuar më 27. 05.2013 dhe janë renditur sipas cilësive të vlerësimit dhe kritereve të përzgjedhura dhe miratuara.

 

Shkarko listen