Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1305 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

17 January 2012

Rezultatet e vlerësimit të kandidatëve për pozitën: Drejtor i Departamentit të Parandalimit


Për konkursin e hapur me datën 16/11/2011, me numër të referencës: MKK-013, pozita e punës: Drejtor i Departamentit të Parandalimit. Njoftojmë se pas testimit me shkrim, dhe pas vlerësimit me gojë, kandidaten kanë arritur këto rezultate (shiko dokumentin e bashkangjitur si .pdf)

 

Rezultatet_per_Konkursin_me_refernce_MKK-013-Parandalim