Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

431 - Aktivtetet_vetedijesuese_single | AKK

Vetëdijësimi kundër Korrupsionit

25 March 2009

Aktivitetet e AKK-së për edukimin e publikut gjatë vitit 2008


Agjencioni Kosovar Kundër Korrupsionit gjatë vitit 2008 ka zhvilluar shumë aktivitete gjithë andej Kosovës me qëllim të sensibilizimit të publikut për luftën kundër korrupsionit.