Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1438 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

18 May 2016

Renditja perfundimtare e kandidatëve për postin Zyrtar I Logjistikës