Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1436 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

04 February 2016

Renditja përfundimtare të kandidatëve për postin përkthyes Shqip-Serbisht dhe anasjelltas