Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1410 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

24 April 2013

Vendim mbi anluimin e rekrutimit


Anulohet procedura e rekrutimit për pozitat e karrierës - Zyrtar i Lartë për parandalimin e Konfliktit të Interesit (dy pozita), shpallur më datë 19.02 2013 dhe Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Konfliktit të Interesit dhe Korrupsionit (një pozitë), shpallur me datë 21.02 2013.

 

Shkarko vendimin si pdf